Taxatècnic

Qui som, què fem.

Empresa dedicada a peritacions d’assegurances en les modalitats d’IRD (Incedi i Riscos Diversos). La nostra tasca es prestar Servei a les entitats asseguradores, en l'assesorament, la solució i peritació de sinistres de danys materials.
Tota mena de rams, multiriscos i, en general, danys propis i danys materials per responsabilitat civil, en totes les seves modalitats.